Kongres Eucharystyczny

ALLELUJA – CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
Cieszymy się, że możemy Wam przekazać drugi numer naszego biuletynu kongresowego. Za nami uroczysta inauguracja Kongresu, która odbyła się w Niedzielę Palmową w gliwickiej katedrze. Mszy Świętej przewodniczył włoski abp Rino Fisichella. Podczas homilii zwrócił się do nas m. in. tymi słowami:

Eucharystia bowiem świadczy, że Chrystus pozostaje z nami na zawsze i kocha, ofiarowując przebaczenie pojednania i komunii życia z Ojcem. [?] jest to dziękczynienie za wszystkie cuda, których Bóg dokonuje w historii: od stworzenia świata, aż do naszych czasów, w których jesteśmy świadkami nieustannego dzieła uświęcania ludzkości i stworzenia. Eucharystia jest naprawdę dziękczynieniem, dzięki któremu oddajemy Bogu to, co otrzymaliśmy.

Więcej informacji w biuletynie Kongresu Eucharystycznego (do pobrania poniżej)

Biuletyn Kongresowy nr 2 ONLINE