Komunia i wyzwolenie

Komunia i Wyzwolenie

 

RUCH KOMUNIA I WYZWOLENIE (Comunione e Liberazione) – spotkanie odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:00 w domu parafialnym. Zapraszamy stałych uczestników oraz osoby zainteresowane. Spotkania prowadzi ks. Jerzy Krawczyk

Czym jest ruch Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie)?
Katolicki ruch Comunione e Liberazione stawia sobie za cel wychowanie swoich członków do dojrzałego chrześcijaństwa i do uczestnictwa w misji Kościoła katolickiego we współczesnym świecie. We Włoszech Comunione e Liberazione obejmuje ponad 70 tys. osób i obejmuje: młodzież, ludzi dorosłych, świeckich i duchownych, reprezentantów wszystkich środowisk społecznych. Poza Włochami działa także w innych krajach Europy, w obu Amerykach, Afryce, Azji i Australii.. Udział we wspólnocie daje doświadczenie jedności, w sensie religijnym i społecznym, w jednym Ciele Chrystusa, Kościele. We wspólnocie opartej na posłuszeństwie przełożonym, na praktyce sakramentów i słuchaniu Słowa, człowiek poznaje zasadnicze wymiary życia kościelnego: kulturę, miłość, misyjność.
Ruch powstał we Włoszech, w 1954, z dzieła prowadzonego w mediolańskich szkołach przez ks. prałata Luigi Giussaniego; nosił on nazwę „Młodzież Studencka” (Gioventu Studentesca – GS) i miał na celu realizowanie chrześcijańskiej obecności. Nazwa obecna (Comunione e Liberazione – CL) weszła w użycie w 1969 r. W sposób syntetyczny wyraża przekonanie, że chrześcijaństwo przeżyte we wspólnocie jest podstawą autentycznego wyzwolenia człowieka. GS, a potem CL realizują jedną zasadniczą ideę: chrześcijaństwo jest rzeczywistością, która obejmuje całe życie; wiara jest więc źródłem i kryterium działania.

Ruch Comunione e Liberazione w Polsce
Ruch Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione) jest obecny w Kościele w Polsce od 1983 roku. Regularne cotygodniowe spotkania tzw. Szkoły wspólnoty odbywają się w kilkudziesięciu ośrodkach naszego kraju. Zaproszenie do udziału w Szkole Wspólnoty jest kierowane do każdego i bez żadnych warunków wstępnych. Uczestnicząc w tych spotkaniach można dokonać porównania własnego doświadczenia wiary z tą propozycją, jaką ofiaruje nam ks. Luigi Giussani i ruch Komunia i Wyzwolenie. Na drodze życia chrześcijańskiego nie jesteśmy już wtedy sami, ale mamy wsparcie i miejsce wzrostu. Ruch proponuje też wspólne wakacje, rekolekcje oraz Inaugurację pracy rocznej., która w tym roku odbędzie się 15.10 w Łagiewnikach. 12:00 Msza św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II, konferencja i przejście z różańcem do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, na Koronkę o 15:00.

 

więcej informacji nt. Ruchu Komunia i Wyzwolenia można znaleźć na stronie: http://www.cl.opoka.org.pl/start.php