Klub seniora

Klub Seniora

 

Od 1 czerwca 2009 trwają zapisy do Klubu Seniora, który zrzesza emerytów i rencistów naszej parafii. Spotkania Klubu odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16.00 w świetlicy Caritas.

Działalność Klubu to przede wszystkim:

1. Zajęcia gimnastyczne przy muzyce w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 19:00 – 20:00

2. Marsze z kijkami nordic walking – codziennie

3. Wycieczki do kina, teatru oraz ciekawych miejsc w kraju.

Istnieje możliwość utworzenia sekcji szachowej, organizowania wycieczek rowerowych.

W zespole aktywnie działa 35 osób.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów, którzy chcą aktywnie i w miłym towarzystwie spędzać wolny czas!!!

Spotkanie Klubu Seniora w Warmątowicach w Domu Wspólnotowym „Barka”

Dnia 25 września 2013 roku wybraliśmy się na wycieczkę do Warmątowic k/Strzelec Opolskich w celu poznania działalności Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”, które to założył i prowadzi ks. Jóżef Krawiec. Myślą przewodnią stowarzyszenia są słowa z Pisma Świętego: Gdzie dwaj albo trzej zgormadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Na początku odwiedziliśmy Dom Wspólnoty „Barka – Leopold”, gdzie przy kawie, cieście i wspólnym ognisku przygotowanym przez mieszkańców tego domu poznaliśmy historię i cel powstania stowarzyszenia. Otóż celem jest zapewnienie schronienia, wyżywienia i udzielanie wsparcia dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie z powodu alkoholizmu, bezdomności i długotrwałego bezrobocia. Dzięki własnej pracy i uczestnictwu w programach pomocowych oraz olbrzymiemu zaangażowaniu się ks. Józefa w niesienie pomocy drugiemu, zagubionemu w życiu człowiekowi, na terenie byłego folwarku Stadniny Koni powstały ładne, czyste domy mieszkalne. Tam mieszkają osoby wykluczone ze społeczeństwa. Tam poprzez pracę wychodzą z nałogów, uczą się powrotu do normalnego życia i bliżej poznają Pana Boga w codziennej modlitwie. Na zakończenie naszej wycieczki uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii w kaplicy na terenie drugiego Domu „Karczownia”, gdzie ks. Józefa pokrótce przybliżył nam sens pomocy drugiemu człowiekowi, który zbłądził w życiu, uwikłał się w różne nieprawidłowości, ale dla Pana Boga jest takim samym wartościowym dzieckiem. Wróciliśmy do domów bogatsi o pewne doświadczenia życiowe i myślę, że będziemy mogli w konkretny sposób podpowiedzieć, a może i pomóc ludziom, którzy z jakiegoś powodu zeszli na złą drogę.

Krystyna Jaszczyk