Uroczystość Dożynkowa

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Boże, z twoich rąk żyjemy,    choć naszemi pracujemy;
Z ciebie plenność miewa rola, my zbieramy z twego pola.
Wszystko cię, mój Boże chwali, aleśmy i to poznali,
Że najmilszą ci się zdała, pracującej ręki chwała.
Co rządzisz ziemią i niebem, opatrujesz dzieci chlebem;
Ty nam daj urodzaj złoty, my ci dali trud i poty.
Na Cię każde ludzkie oko spogląda w niebo wysoko;
Twoja szczodra ręka daje ludziom hojne urodzaje.
Nie dlatego owoc mamy, iże rolę uprawiamy;
Ty co dajesz pomnożenie, wyżywiasz wszelkie stworzenie.
Cośmy rękami wysiali, na wozach my sprowadzali,
za to Ci dziś dziękujemy, cześć i chwałę oddajemy.
Jest to Twoja święta wola, byśmy tego, cośmy z pola
latem szczęśliwie zebrali, na Twoją chwałę używali.
Więc tak używać będziemy, dopóki tutaj żyjemy
Ty pobłogosławisz dalej, a my będziem pracowali.