Pielgrzymka do Bawarii

  1. Parafia organizuje pielgrzymkę do Bawarii w weekendzie majowym w dn. 27.04-3.05. Szczegółowy program dostępny na stronie.