WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – msze św.

1.listopada – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
MSZE ŚW.  w kościele Nawrócenia św. Pawła: 7:00,8:30, 10:00, 11:30.
14:30 NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH w kościele Nawrócenia św. Pawła
15:00  PROCESJA na Cmentarz Komunalny z MODLITWĄ ZA ZMARŁYCH
15:20 MODLITWA ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM
16:00  Msza św. w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym