Modlitwa Błogosławieństwa Pokarmów

Poniżej zamieszczamy Modlitwę Błogosławieństwa Pokarmów w domu. Prosimy o jej odmówienie przed śniadaniem Wielkanocnym.Wspólne modlitwy  przed i po posiłku w rodzinach na okres Wielkiej Nocy 2021 – wersja PDF

 

Przed  rozpoczęciem  obrzędu  można  zaśpiewać  pieśń  wielkanocną,  np.  „Zwycięzca śmierci”

AKLAMACJA WIELKANOCNA

1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
CZYTANIE
2. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: ?Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie:
co  będziemy  jeść?  co  będziemy  pić?  Przecież  Ojciec  wasz  niebieski  wie,  że  tego wszystkiego  potrzebujecie.  Starajcie  się  naprzód  o  królestwo  Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane?.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

3. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z  radością  wysławiamy  Ciebie,  Panie  Jezu  Chryste,  który  po  swoim
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

PO POSIŁKU
WERSET Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

MODLITWA

Ojciec rodziny lub przewodniczący:
Módlmy się.
Boże,  źródło  życia,  napełnij  nasze  serca  paschalną  radością  i  podobnie  jak
dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które  wysłużył  nam  Chrystus  przez  swoją  śmierć i  zmartwychwstanie  i  w  swoim  miłosierdziu  nam  go  udzielił.  Który  żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Otrzyjcie już łzy płaczący”.