Słowo na niedzielę

(Mt 22, 34-40) Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu od-powiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem?. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: ?Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego?. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.