Adopcja Duchowa

25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. W tym dniu można złożyć deklarację podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego znanemu Bogu,  którego życie jest zagrożone,  że przez 9 miesięcy zobowiązuje się modlić o ocalenie tego dziecka.

Modlitwa przyrzeczenia:

Boże, Ojcze Wszechmogący
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
postanawiam i przyrzekam,
że od dnia 25 marca 2020roku
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko
którego imię jedynie Bogu jest wiadome
przez dziewięć miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
Tajemnica Różańca
moje dowolne postanowienia
modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię  z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu ? proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Pobierz deklarację