Dyspensa

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej