Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Informujemy pielgrzymów do Ziemi Św. 15-22.02.2020r,. że w przyszłą niedzielę podamy dokładną godzinę odjazdu autokaru na lotnisko.