Odpust 26.01.2020

CZYM JEST ODPUST?
Jest to święto parafialne związane z patronem parafii. To święto nazywa się popularnie odpustem dlatego, że w tym dniu możemy uzyskać odpust dla siebie lub ofiarowywać za zmarłych. „Odpust jest to darowanie  wobec  Boga” udzielone przez Kościół poza sakramentem pokuty – kary doczesnej, należnej za grzechy, już odpuszczone co do winy. Kościół dokonuje go w ten sposób, że żywym przez zwolnienie, a umarłym przez modlitwę przydziela nieskończone zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa oraz przeobfite zadośćuczynienia błogosławionej Dziewicy Maryi i świętych, które stanowią duchowy skarbiec Kościoła.”(Katechizm katolicki, Gaspardiego.)
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
– Nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu odpustu.
– Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
– Stan łaski uświęcającej, stąd potrzeba spowiedzi sakramentalnej
– Przyjęcie Komunii świętej
– Odmówienie modlitwy: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario w int. Ojca Świętego