Wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej

W niedzielę tj. 10.11.2019r. podajemy KANDYDATÓW DO NOWEJ  DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ. Na stoliku za ławkami jest skrzynka, do której wrzucamy kartkę z imieniem i nazwiskiem 1 kandydata.Są tam też czyste kartki, dla tych, którzy nie przygotowali ich w domu. 24.XI, w gazet-ce parafialnej i na stronie internetowej,podamy listę wyłonionych kandydatów, z których 1 grudnia wybierzemy nową  Duszpasterską Radę Parafialną.