ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC

„Różaniec jest moją ulubioną modlitwą. Przecudna to modlitwa. Cudowna  z racji swojej prostoty i głębi.” (Jan Paweł II).  Jest „skrótem Ewangelii i życia chrześcijańskiego.”(Pius XI)

Maryja dała nam różaniec przez św. Dominika  i bł. Alana de Rupe – dominikanina. W swoich objawieniach prosiła: Odmawiajcie codziennie różaniec.  Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną. Nie jest tylko odmawianiem Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Oju, ale jednocześnie rozważaniem wraz z Maryją wielkich tajemnic zbawienia z jej życia i Jezusa. Udziela się odpustu zupełnego tym, którzy odmawiają różaniec w kościele, w kaplicy,w rodzinie, społeczności zakonnej lub w stowarzyszeniu pobożnym.


NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE W PAŹDZIERNIKU:
–    W TYGODNIU 17:15
–    W NIEDZIELĘ 16:15
RÓŻANIEC DLA DZIECI – czwartek 16:00.