Dożynki 2019

REGULAMIN SPRZEDAŻY CEGIEŁEK I WYDAWANIA NAGRÓD
PODCZAS IMPREZY PN.
?XXVI DOŻYNKI W PYSKOWICACH I XXI DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO?
W DNIACH 07 i 08 WRZEŚNIA 2019r.


1.    Sprzedaż cegiełek nie ma charakteru loterii fantowej ? każda cegiełka jest wygrywająca.

2.    Kwota uzyskana ze sprzedaży cegiełek przeznaczona jest na bieżące remonty kościoła
p.w. Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach.

3.    Zakup cegiełki jest równocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

4.    Odbiór nagród za cegiełki odbywać się będzie w trakcie trwania imprezy dożynkowej
w punkcie wydawania nagród na placu dożynkowym w Pyskowicach, przy ulicach Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej.

5.    Sprzedaż cegiełek dożynkowych ma miejsce na placu dożynkowym w Pyskowicach,
przy ulicach Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Ponadto sprzedaż cegiełek prowadzona jest również przy kościele Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach,
ul. Wieczorka 3.

6.    Wszystkie zakupione cegiełki biorą udział w losowaniu nagród głównych.

7.    Losowanie nagród głównych ma miejsce w trakcie trwania dożynek w niedzielę,
08 września 2019r. o godz. 19.00 na estradzie ? plac dożynkowy w Pyskowicach, przy ulicach Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej.

8.    W losowaniu nagród głównych udział mogą brać tylko osoby posiadające cegiełki.

9.    W losowaniu głównych nagród nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację imprezy.

10.    Nagrody główne wydawane będą po okazaniu cegiełki z wylosowanym numerem.

11.    Odbiór nagród głównych następuje po losowaniu w dniu 08 września 2019r. przy estradzie organizatora. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w losowaniu nagród głównych
na placu dożynkowym, a po zapoznaniu się z wynikami losowania stwierdzą, że ich cegiełka posiada numer wylosowanej nagrody, mogą odebrać nagrodę w stacji CARITAS przy Parafii Nawrócenia św. Pawła, ul. Wieczorka 3 w terminie od 09 września 2019r.
do 11 września 2019r. w godzinach: od 16.00 do 18.00. Po tym terminie cegiełka traci ważność.

12.    Numery wylosowanych cegiełek wraz z wykazem nagród zostaną zamieszczone na stronach internetowych www.swpawel.eu i www.mokis.pyskowice.pl oraz w punkcie CARITAS
przy Parafii Nawrócenia św. Pawła

13.    Niniejszy regulamin zostaje zamieszczony na stronach internetowych www.swpawel.eu
i www.mokis.pyskowice.pl oraz w punktach sprzedaży cegiełek i odbioru nagród.

14.    Wszelkie spory rozstrzygane będą w drodze ugody pomiędzy stronami.